Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επισκεφθείτε την (ελληνική) σελίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ΕΔΩ!

Συναισθηματική αγωγή

"Μαθαίνοντας στα παιδιά να αγαπούν" 40 έτοιμα μαθήματα για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ