Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Αναδημοσίευση απ' το ιστολόγιο του 34ου Δ.Σ.Πειραιά.

Μπες για λίγο στη θέση του....

Υλικό απ' το ιστολόγιο "Παιδεία, Πολίτης, Περιβάλλον". Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του 38ου Δ.Σ.Πειραιά

της Αλεξάνδρας Κουλουμπαρίτση

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT WORK), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (INQUIRY-BASED LEARNING), ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙΚΕΣ (PORTFOLIO & RUBRICS), ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (DIFFERENTIATED LEARNING)http://alexandrakouloumbaritsi.blogspot.gr/2013/05/project-work-inquiry-based-learning.html


Teaching for Understanding /Διδασκαλία με Στόχο την Κατανόηση
http://www.youtube.com/user/ClausBrabrand?feature=watch

Η ομιλία του Νικ Βόγιετζικ

 Ομιλία του Νικ Βόγιετζικ

Ο Νίκ Βόγιετζικ,  μιλάει σε μαθητές γυμνασίου.