Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Το ιστολόγιο αυτό λειτουργεί  ακόμη σε πειραματική μορφή.
Σκοπό έχει-προς το παρόν-  την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την μετεξέλιξή του στην πορεία  σ' ένα δίκτυο επικοινωνίας και διαμοίρασης ιδεών, εκπαιδευτικών πρακτικών αλλά και υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: