Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Ασφάλεια στο διαδίκτυο.Ιστορίες γιαπαιδιά 7-12 ετών.

http://internet-safety.sch.gr/IS/html/oppilaille.htm

Στην ενότητα αυτή, τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών μέσω μικρών ιστοριών που θυμίζουν κόμικς. Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των πληροφοριών, οι ιστορίες περιέχουν επίσης ασκήσεις και θέματα για συζήτηση.
Οι μαθητές μπορούν να δουν τις ιστορίες μεμονωμένα, σε μικρές ομάδες ή όλοι μαζί, με την καθοδήγηση του δασκάλου. Οι ιστορίες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ομάδες ηλικιών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων του μαθητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: